Search

ค้นหาอีกครั้ง:
ค้นหาแล้วโดย 'REC'. การขอนี้มี 3 ผลลัพธ์. หน้า 1 ของ 1 หน้า..
 • REC

  หัวฉีด/ดูด REC ประกอบไปด้วยตัวหนีบสปริงภายในเพื่อเสริมควมแข็งแรงในการเชื่อมต่อกับท่อไอเสีย หัวฉีด REC เป็นหัวฉีดที่มีอุปกรณ์ตัวหนีบสปริงแบบปรับระดับได้ซึ่งจะยึดติดกับปลายท่อ ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในการซ่อมรถและสถานีให้บริการ RECD...

  (100%) - ตกแต่งโดย: 2/12/2019
 • EF2

  ... เกลียวภายนอกทำมาจากเหล็กชุบสังกะสีและพลาสติกป้องกันรอยขีดข่วน ชุดผลิตภัณฑ์ที่ใช้ร่วมกัน ท่อดูดควันไอเสีย EF2 สามารถใช้ร่วมกับหัวดูด MEN, REN, REC และ REG เพื่อต่อเข้ากับท่อไอเสียรถของคุณ...

  (44%) - ตกแต่งโดย: 11/9/2020
 • SNF2

  ... ที่ตรงกับการระบบดูดควันไอเสียตามลักษณะการใช้ของคุณ ท่อดูดควันไอเสีย SNF2 สามารถใช้ร่วมกับหัวดูด MEN, REN, REC และ REG เพื่อต่อเข้ากับท่อไอเสียรถของคุณ ...

  (25%) - ตกแต่งโดย: 11/9/2020